Coaching


Coaching utvecklar medarbetarna och dig som chef.

Coachande ledarskap ska stärka och lyfta medarbetarna. Medvetandegöra potential och resurser hos individen. Coaching är ett förhållningssätt med en särskild metodik som du som chef behöver träna själv för att kunna utföra.

Coachande samtal är ett kraftfullt verktyg. Det kräver en särskild struktur och metodik för att genomföras. Coaching genonförs enbart i särskilda samtal eller sammanhang.
Coaching kan göras individuellt eller i grupp.

Leapfrog i Stockholm är ett företag som utbildar coacher professionellt.

Rekommenderar boken Chefen som coach - en praktisk handbok i det nya ledarskapet av Lena Sobel och Sören Holm. Liber förlag.