Verktyg
Verktygslådan ska ge dig inspiration till utveckling

i arbetet med utveckling av ledarskap och medarbetarskap finns det praktiskt fungerande metodik och verktyg. De här verktygen är forskningsbaserade och har  mycket säkra och framgångsrika resultat.

Vi kallar den Framtidens Medarbetarskap för den kräver ett nytt tänkande - ansvarstagande och  praktiskt genomförande och ett mycket mera involverande ledarskap.

Verktygen är processorienterade med bra vägledning för metodik av konkret utveckling. i själva genomförandet men även för uppföljning och utvärdering.

Du kan välja att själv utbilda dig i verktygen och genomföra processerna i din organisation. Du kan köpa konsulttjänst som hjälper dig eller är ett stöd, men det viktigaste är att du själv som chef eller ledare är involverad i utvecklingen och leder det arbetet.

Våra verktyg heter:
4 Temperament - 4T. Ett verktyg för självinsikt, bli medveten om skillnaderna och att bearbeta skillnaderna mellan människor. Verktyget är ett samtalsunderlag och utvecklingen sker under ca 10 veckor. Du får ett konkret underlag för metodik i denna utvecklingsprocess.