Information


Forma Ledarutveckling vill ge dig som chef och ledare inspiration och stöd i arbetet med utveckling och förändring. Om medarbetarna involveras handlar det om långsiktiga processer för att uppnå resultat med motivation och delaktighet.
Forma Ledarutveckling startade sin verksamhet 1996. Företaget arbetar i nätverk med andra fristående organisationskonsulter.
Inriktning på uppdragen är ledarskap - medarbetarskap som bygger på professor Stefan Tengblads forskning om Medarbetarskap och Teamwork i Norges metodik och verktyg

Jag - Helena Wallin - har lång erfarenhet av att arbeta med chefer och ledare, men det är när du involverar medarbetarna som du får förändring och resultat i genomförd utveckling.
Mina uppdrag finns huvudsakligen i Östergötland eller i Stockholms län


Partners
Vi är en grupp konsulter i Sverige och Norge som arbetar med utveckling av ledarskap - medarbetarskap. Vi arbetar konkret med professor Stefan Tengblads forskning och Teamwork.no metodik.
I Sverige är vi en grupp som har lång erfarenhet av utvecklingsarbete med Medarbetarskap. Vi har utvecklat koncept utifrån metodiken.
Pågående projekt

KONFERENS FRAMTIDENS MEDARBETARSKAP 6 OKTOBER I NORRKÖPING
Hör av dig om du vill ha en inbjudan

Professor Stefan Tengblad och Johan Velten kommer att ge dig kunskap och inspiration.