Inspiration


Vårterminen är snart här men först lite turer i snön..

Aktuell litteratur
Den nya boken om Medarbetarskap kommer i februari 2017. Tengblad/Velten/Heggen
Den gamla boken Medarbetarskap från ord till handling...Tengblad/Velten mfl Liber förlag
Organisatorisk resiliens  - vad är det som gör organisationer och företag livskraftiga; Stefan Tengblad Studentlitteratur 2014

Linus Jonkman Introvert Den tysta revolutionen och Själv kraften i egentid. Den första boken ger en bra kunskap om att vara extrovert eller introvert. Den andra boken beskriver styrkan i att vara själv på flera sätt och relationen till andra.

Lena Sobel och Sören Holm Chefen som coach praktisk handbok i det nya ledarskapet. Den är väldigt konkret med tydliga exempel för metodiken och användningen.

Susan Wheelan Att skapa effektiva team. Det finns många böcker och metoder om teamutveckling. Den här boken är processinriktad med en tydlig struktur och bra exempel.


Forskningen som stöd
Professor Stefan Tengblad vid högskolan i Skövde har en gedigen forskning kring organisation ledarskap och medarbetarskap.
http://www.stefantengblad.se/