Ledarskap/Medarbetarskap


Ledarskapet förändras hela tiden....
från leda fördela arbete till att delegera och nu involvera.
Det ställer nya krav på ledarskapet.

Medarbetarna behöver involveras på ett helt annat sätt.
Medarbetarskap behöver tydliggöras utifrån ett ansvarstagande för arbetsuppgifter, för kollegor och för arbetsgivaren.

Det krävs ett samspel mellan chef/ledare och medarbetare på ett annat sätt - ett förpliktigande samspel - där ansvaret fördelas på ett nytt sätt.

Professor Stefan Tengblad vid högskolan i Skövde är ensam om att driva forskningsprogram kring Medarbetarskap.

Johan Velten Teamwork.no har under många år arbetat med Stefan Tengblad och arbetat fram metodik och verktyg för att utveckla Medarbetarskap.